Xtra Warm Led Xtra Warm Led, gevestigd aan Rietveldenweg 53-K 5222 AP ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://xtrawarmled.com Rietveldenweg 53-K 5222 AP ‘s-Hertogenbosch 073-6895461

Bas Lathouwers is de Functionaris Gegevensbescherming van Xtra Warm Led. Hij is te bereiken via bas@xtrawarmled.com

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Xtra Warm Led kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten
van Xtra Warm Led, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de
website aan Xtra Warm Led verstrekt. Xtra Warm Led kan de volgende persoonsgegevens
verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM XTRA WARM LED GEGEVENS NODIG HEEFT
Xtra Warm Led verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen
als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Xtra Warm Led uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van
een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG XTRA WARM LED GEGEVENS BEWAART
Xtra Warm Led bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar
bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Xtra Warm Led verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Xtra Warm Led worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder
het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Xtra Warm Led gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze
gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Xtra Warm Led maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Xtra Warm Led bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Xtra Warm Led te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Xtra Warm Led heeft hier geen
invloed op.
Xtra Warm Led heeft Google geen toestemming gegeven om via Xtra Warm Led verkregen
Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@xtrawarmled.com. Xtra Warm Led zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Xtra Warm Led neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van Xtra Warm Led maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat
om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Xtra Warm Led verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met Xtra Warm Led op via info@xtrawarmled.com.
www.xtrawarmled.com is een website van Xtra Warm Led.

Xtra Warm Led is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Rietveldenweg 53-K
5222 AP ‘s-Hertogenbosch
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67235646
Telefoon: +31 73 689 54 61
E-mailadres: info@xtrawarmled.com

Xtra Warm Led is onderdeel van Lathouwers Trading Company B.V..